МБАЛ “Св. Йоан Рилски” ООД е създадена през 2008г. като частна инициатива в град Ямбол. Разположена е в центъра на града, в близост до транспортен възел, което е предпоставка за лесен достъп на пациентите до лечебното заведение. Първоначално функционира като специализирана хирургична болница за активно лечение а от януари 2012 г. като многопрофилна болница за активно лечение с откриването на нови отделения.
 Непосредствено до сградата се намира централният парк на града. За оказване на качествена стационарна и амбулаторна медицинска помощ в болницата и медицински център към нея работят местни и външни специалисти.

    Болницата оказва медицинска помощ при лечението на остри и хронични заболявания, травми и състояния, изискващи оперативно лечение. Разполага с шест операционни зали със собствена инстасталация за пречистване на въздуха чрез бактериални филтри. Тук се извършват хирургични интервенции върху стомашно-чревния тракт, жлъчно-чернодробната област, перианалното пространство, апендицит, херния, доброкачествени образувания на млечната жлеза и др.

    Пациентите се възстановяват в луксозно обзаведени болнични стаи със система за контакт с дежурния медицински персонал. Всяка стая разполага със собствен санитарен възел, телевизор и климатик.

Структурата на болницата е изградена в съответствие с Наредба № 49/ 18.10.2010 на МЗ,   на функционално-блоков принцип, както следва:

  1. Консултативно – диагностичен блок:

          ·         Приемно – консултативни кабинети

          ·         Отделение” Клинична лаборатория”

          ·         Отделение  “Образна диагностика

  1. Стационарен блок:

          ·         Хирургично отделение

          ·         Oтделение  Анестезиология и интензивно лечение

          ·         Гинекологично отделение

          ·         Отделение по вътрешни болести

          ·         Отделение образна диагностика

          ·         Отделение клинична лаборатория

  1. Административно-стопански блок:

          ·         Ръководство

          ·         Финансово-счетоводен отдел

          ·         Отдел човешки ресурси  и информационно осигуряване

          ·         Регистратура

             От началото на функционирането си, МБАЛ ”Св.Йоан Рилски”ООД-гр.Ямбол е договорен партньор на Районна здравноосигурителна каса-гр.Ямбол и съгласно разпоредбите на действащия Национален Рамков Договор за медицинските дейности /НРД(мд)/, към настоящия момент осъществява болнично лечение по 42 клинични пътеки.